Welkom

Welkom op de website van CGB Drechtsteden, regionaal behandelcentrum, gespecialiseerd in gezinstherapie.

Bij CGB kijken we naar klachten en problemen vanuit verschillende perspectieven. We gaan er vanuit dat klachten ook een uiting kunnen zijn van wat zich tussen mensen afspeelt. Zo gekeken, zijn klachten en problemen vaak ook manieren om een boodschap over te brengen aan de ander. In verschillende culturen doen mensen dat op verschillende manieren. We zijn daar nieuwsgierig naar en houden daar rekening mee.  Binnen ons centrum hebben we ook specialistische kennis in het transcultureel werken met gezinnen en echtparen.

Zoals we kijken werken we ook.

Kinderen, jongeren en ouders hebben elkaar nodig bij het vinden van oplossingen of verbeteringen. Daarom betrekken we hen vaak bij onze hulpverlening. Dat geldt overigens voor andere betrokken mensen zoals familieleden, leerkrachten en verwijzers.